1С:Предприятие

{include 'file:chunks/metrika.tpl'}